מהונדס גנטי, אורגני? קצת סדר בבלאגן

איך יודעים שירק הוא אורגני? האם אורגני יכול להיות מהונדס גנטי? מה ההבדל בין הנדסה גנטית לשיטות חקלאות אחרות?                      

איך יודעים שירק הוא אורגני? האם אורגני יכול להיות מהונדס גנטי? מה ההבדל בין הנדסה גנטית לשיטות חקלאות אחרות?

החוק האורגני בישראל מציין כי הנדסה גנטית אסורה בתכלית במוצרים אורגנים, נושא המפוקח באופן סדיר על ידי חברת אגריאור.

התוצרת, בעיקר זו הנמצאת ברמת סיכון גבוהה להנדסה גנטית, אף נבדקת במעבדה כדי לשלול כל חשד לנוכחות הנדסה גנטית, החל משלב הפיקוח על הזרעים ולאחר מכן למשך כל תקופת הגידול. כך לפי דבריו של ד' יצחק סקלסקי.

למעשה, לפי החוק הישראלי: ירק שעבר הנדסה גנטית, אינו יכול להיקרא אורגני! 

מה שכן, ייתכן והוא עבר תהליכים אחרים. לדוגמא:

השבחה גנטית - הרוב המכריע של הגידולים היום נוצר בהשבחה גנטית. תהליך בו על ידי הכלאה ברבייה מינית של זנים שונים, כאשר מבין הצאצאים בוררים את הפרטים ה"מוצלחים" ביותר, דבר שנמשך במשך דורות רבים ומבטיח שהצמחים החזקים יותר נשארים.

הרכבה - פעוולה בה מרכיבים ענף על ענף ממין אחר של אותה משפחת עצים. הענף העליון נקרא רוכב, והענף שעליו מרכיבים את העליון נקרא כנה. משתמשים בזה על מנת לתת לצמח תכונות עמידות בקרקע מסויימת. כשהכנה חזק יותר בקליטת חומרי מזון ומים מן האדמה ועמידותו לתנאי קרקע שונים משפיעים על עוצמת הצימוח וכמות הפרי, ההרכבה דורשת התאמה מסוימת בין המינים המורכבים.

ובכן, מהי הנדסה גנטית?

הנדסה גנטית היא תהליך בו מועברים גנים בודדים לאורגניזם כדי לתת לו תכונה רצויה. ניתן לבצע את המעבר  בין צמחים, בעלי חיים או מיקרוארגניזם.העברה של מקטע מרצף הדנ"א (הגן המכיל חומר תורשתי) מיצור חי אחד אל יצור חי שני. ניתן לקחת מקטע דנ"א מכל יצור חי, מחיידק ועד פיל, ולהחדירו לכל יצור חי אחר. הדבר אפשרי מפני שהדנ"א שלכל היצורים החיים מורכב מאבני בניין זהות.

מדוע משתמשים בה בצמחים?

כדי להעניק להם עמידות כנגד מזיקים, לחומרי הדברה, למחלות. הארכת חיי מדף, שיפור ערך תזונתי, שינוי בטעם, בצבע, במרקם...

מדוע ישנן הסתייגויות?

החשש הוא שהצמחים הללו מפרים את שיווי המשקל הקיים בטבע, עלולים לפגוע בבריאות האדם. לדוגמא: שימוש בצמחים העמידים לקוטלי עשבים, תכונה חשובה במידה ורוצים לרוסס בקוטלי עשבים את השטח, ובכך למנוע צמיחה של עשבים שוטים שעלולים להזיק ליבול. ריסוס מסיבי כזה בשדה עם צמחים עמידים, המכילים גן שמפרק את קוטל העשבים, הרבה מן החומר הזה נשאר באזורים הבין-תאיים של הצמח העמיד (השאר מתפרק בתאים), וכך המזון המהונדס עשוי להכיל כמויות גבוהות במיוחד של קוטלי עשבים.שעשויים להיות הרסניים לבריאות האדם.

חשש נוסף, מתחבר לחשש הקודם, על אף שמוצרים שעברו הנדסה גנטית עובדים בדיקות לאלרגנים ורעלנים, הטכנולוגיה היא חדשה יחסית ולכן לא הצטבר ידע מספק שמבטיח את בטיחותה לאדם ולסביבה.

מוצר מזן המהונדס גנטית מסומן כ-,GMO - Genetically modified  כך מוצר שאינו מהונדס גנטי מסומן כGM-Free -


שתף את הדף