7.5 ₪ לצרור
7.5 ₪ ק"ג
14.9 ₪ ק"ג
7.9 ₪ למארז
59 ₪ ק"ג
8.9 ₪ ק"ג
15.9 ₪ לקופסה 3.98 ל 100 גרם
15.9 ₪ 3.18 ל 100 גרם
29.9 ₪ לק"ג
25.9 ₪ לק"ג
9.9 ₪ לק"ג
29.9 ₪ לאריזה
15.9 ₪ למארז