פירות יבשים

משק תומר
19.9 ₪ 1.99 ל 100 גרם
47 ₪ לק"ג
18.5 ₪ 4.63 ל 100 גרם
125 ₪ 147.06 ל 100 גרם
75.9 ₪ 33.44 ל 100 גרם
69 ₪ לק"ג
18.8 ₪ 4.7 ל 100 גרם
80 ₪ לק"ג
24.8 ₪ 12.4 ל 100 גרם
24.6 ₪ 2.46 ל 100 גרם
22 ₪ לק"ג
48 ₪ לק"ג