פירות

אפרסמון אורגני
30.9 ₪ לק"ג
ליים אורגני
18.9 ₪ לק"ג
תמר ברהי אורגני בסנסנים תפזורת
16.9 ₪ לק"ג
פומלה אדומה/ רגילה אורגנית
15.9 ₪ לק"ג (בחירה לפי יחידה)