קמחים ותערובות לנמנעים מגלוטן

תבליני הגליל
16.9 ₪ 1.69 ל 100 גרם
22.6 ₪ 4.52 ל 100 גרם
19.9 ₪ 3.98 ל 100 גרם
31.9 ₪ 3.19 ל 100 גרם
11.5 ₪ 2.88 ל 100 גרם
18.9 ₪ 3.78 ל 100 גרם
21.9 ₪ 4.38 ל 100 גרם
19.9 ₪ 7.96 ל 100 גרם
24.9 ₪ 9.96 ל 100 גרם
9.9 ₪ ליחידה 1.98 ל 100 גרם
9.9 ₪ 2.48 ל 100 גרם
תבליני הגליל
23.9 ₪ 2.39 ל 100 גרם
תבליני הגליל
14.9 ₪ 1.49 ל 100 גרם