פירות

אפרסמון אורגני
30.9 ₪ לק"ג
ליים אורגני
18.9 ₪ לק"ג
תמר ברהי אורגני בסנסנים תפזורת
16.9 ₪ לק"ג
סברס ארוז אורגני
29.9 ₪ לאריזה
פומלה אדומה/ רגילה אורגנית
15.9 ₪ לק"ג (בחירה לפי יחידה)
קיווי אורגני
29.9 ₪ לק"ג