דבש, סילאן ומוצרי כוורת

ירדן
6.9 ₪ 1.53 ל 100 גרם
24.9 ₪ 4.98 ל 100 גרם
צוקרמן
91.5 ₪ 36.6 ל 100 גרם
69.9 ₪ 15.53 ל 100 גרם
87.9 ₪ 19.53 ל 100 גרם
85.9 ₪ 19.09 ל 100 גרם
24.9 ₪ 6.55 ל 100 גרם
29.9 ₪ 7.12 ל 100 גרם
צוקרמן
49.9 ₪ 4.99 ל 100 גרם
צוקרמן
33.5 ₪ 8.38 ל 100 גרם
צוקרמן
33.5 ₪ 8.38 ל 100 גרם