13.9 ₪ 6.95 ל 100 גרם
13.9 ₪ 6.95 ל 100 גרם
13.9 ₪ 6.95 ל 100 גרם