בית יצחק

מעדן גויאבה ללא תוספת סוכר בית יצחק
15.9 ₪ 5.6 ל 100 גרם
מעדן אגס ללא תוספת סוכר בית יצחק
15.9 ₪ 5.6 ל 100 גרם
מעדן אתרוגים ללא תוספת סוכר בית יצחק
15.9 ₪ 5.6 ל 100 גרם