מי קוקוס

9.9 ₪ 1.98 ל 100 גרם
18.8 ₪ 1.88 ל 100 מ''ל
coco daily
17.9 ₪ 1.79 ל 100 מ''ל
coco daily
9.5 ₪ 2.88 ל 100 מ''ל
17.9 ₪ לאגוז קוקוס