לחמים

מאפיית הרמן
11.9 ₪ 2.38 ל 100 גרם
מאפיית הרמן
12.9 ₪ 2.58 ל 100 גרם
מאפיית הרמן
12.9 ₪ 2.58 ל 100 גרם
25.9 ₪ 3.45 ל 100 גרם
25.9 ₪ 3.55 ל 100 גרם
21.9 ₪ 3.27 ל 100 גרם
25.9 ₪ 3.6 ל 100 גרם
21.9 ₪ 8.76 ל 100 גרם
18.9 ₪ 4.73 ל 100 גרם
14.4 ₪ 4.11 ל 100 גרם
14.4 ₪ 2.88 ל 100 גרם
14.4 ₪ 2.88 ל 100 גרם
14.4 ₪ 4.8 ל 100 גרם
17.7 ₪ 7.08 ל 100 גרם
14.4 ₪ 2.88 ל 100 גרם
14.9 ₪ 2.98 ל 100 גרם
19.9 ₪ 2.84 ל 100 גרם
16.9 ₪ 3.76 ל 100 גרם
13.9 ₪ 3.09 ל 100 גרם
15.9 ₪ 4.54 ל 100 גרם
20.9 ₪ 4.18 ל 100 גרם
17.9 ₪ 5.11 ל 100 גרם