ירקות

7.5 ₪ ק"ג
14.9 ₪ ק"ג
13.9 ₪ לק"ג
59 ₪ ק"ג
15.9 ₪ 3.18 ל 100 גרם
15.9 ₪ לקופסה 3.98 ל 100 גרם
8.9 ₪ ק"ג
9.9 ₪ לק"ג
15.9 ₪ למארז
18.9 ₪ למארז 9.45 ל 100 גרם
22.9 ₪ למארז 11.45 ל 100 גרם
18.9 ₪ למארז 9.45 ל 100 גרם