ירקות

6.9 ₪
59 ₪ ק"ג
14.9 ₪ לק"ג
15.9 ₪ למארז
18.9 ₪ למארז 9.45 ל 100 גרם
22.9 ₪ למארז 11.45 ל 100 גרם
18.9 ₪ למארז 9.45 ל 100 גרם